VAALITEEMAT LYHYESTI 

Toimiminen luottamustehtävissä edellyttää äänestäjien uskoa ehdokkaan kykyyn viedä asioita oikeaan suuntaan. Toimin tällä hetkellä mm. kotikuntani kuntapolitiikassa, hoivapalveluita tuottavan organisaation hallituksen puheenjohtajana ja kansallisen hyvinvointiverkoston johtajistossa. Kiitän saamastani luottamuksesta.


1. Sosiaali- ja terveyspalveluita tulee kehittää asiakas ja arki edellä 

Hyvinvointipalveluiden järjestäminen ja tuottaminen asiakaslähtöisesti tarkoittaa sitä, että lopputuloksena tulee olla paljon palveluita käyttävien ihmisten sujuva arki. Asiakkaiden tulee löytää tarvitsemansa palvelut helposti ilman ylimääräisiä mutkia. Odotusaikojen tulee olla sellaiset, että avun saa silloin kun sitä tarvitsee.

2. Työ on ensisijainen toimeentulon lähde ja yrittäjyyden reunaehtojen tulee mahdollistaa uusien työpaikkojen luominen

Yrittäjyyden aloittaminen matalalla kynnyksellä mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymistä. Käytännössä tämä merkitsee esimerkiksi pääomien saatavuutta, byrokratian joustavuutta ja aloittavien yritysten verohelpotuksia. Pienistä yrityksistä kasvaa suuria. Niitäkin, jotka vievät Suomen maailmankartalle. Pk-sektorin työpaikat pitävät Suomen pystyssä. Joka päivä.

Työelämän on joustettava perheiden tarpeiden mukaan. Varhaiskasvatuksen ja omaishoidon kysymykset vaikuttavat työssäkäyntiin. Selkeillä pelisäännöillä ja reilulla pelillä pärjätään myös työnantajien ja työntekijöiden yhteistoiminnassa ilman tarpeettomia konflikteja. 

3. Tavoitteena arvokas vanhuus. Ilman turvattomuutta ja yksinäisyyttä.

Arvokkaan vanhuuden turvaaminen ei ole mahdoton tehtävä. Tarvitaan yhteinen tahtotila ja kyky toimia ihmisten arki edellä. Seniorit ovat täysivaltaisia kansalaisia, joilla on kyky päättää omista asioistaan itsenäisesti tai tuettuna. Pää yleensä toimii, vaikka jalat eivät enää olisikaan yhtä ketterät kuin aiemmin.

Eläkeläisten verotuksen tulee olla tasapuolista verrattuna työssä oleviin.

Hoivan kotitalousvähennysoikeutta tulee laajentaa ja sen käyttöä tulee yksinkertaistaa. Verovähennykset tulee saada palvelun tuottamishetkellä ilman byrokratiaa.

Omaishoitajuuden haasteita tulee ratkaista asenteita ja työelämän reunaehtoja kehittämällä. Vanhusten yksinäisyyttä tulee ennaltaehkäistä ja vähentää sekä palvelujärjestelmän että vapaaehtoistyön keinoin.

4. Puhdas ruoka ja luonto. Turvataan ne tuleville sukupolville.

Meidän kaikkien velvollisuus on välttää turhaa kulutusta, kierrättää ja huolehtia omien jätteidensä joutumisesta oikeaan paikkaan. Tekemällä pieniä ympäristötekoja arjessa torjumme ilmastonmuutosta ja varmistamme puhtaan elinympäristön säilymistä seuraaville sukupolville.  Puhdas luonto on meillä lainassa, pidetään huolta siitä.