Aino Närkki MTV -uutisissa 5.10.18: Yksityisellä sektorilla panostetaan hoivan laatuun

14.10.2018

MTV uutisoi jokin aika sitten sosiaalialan työntekijöiden velvollisuudesta ilmoittaa työpaikallaan havaitsemistaan epäkohdista. Uutinen sai alkunsa siitä, että lähi- ja perushoitajia edustava SuPer-liitto kertoi asiasta MTV:lle. Lähinnä kyse on vanhusten ympärivuorokautisesta hoivasta ja kotihoidosta. SuPerin väite on, että työntekijät eivät uskaltaisi ilmoittaa työnantajilleen havainnoistaan sanktioiden pelossa. Kirjallista aineistoa SuPerin selvityksestä ei ole pyynnöstä huolimatta saatu julkisuuteen.

Superin mukaan ilmiö painottuisi yksityiselle sektorille ja liiton puheenjohtajan mukaan tapauksia on satoja.

Hyvinvointialan liitto edustaa yksityisiä hoivaa ja kotihoitoa tuottavia yrityksiä ja järjestöjä. Liiton näkemyksen mukaan henkilöstön ilmoitukset otetaan vakavasti liiton jäseninä olevissa yksiköissä ja hoivan laatua pyritään jatkuvasti parantamaan. Yksityisellä sektorilla laatu on ansaittava joka päivä uudelleen ja asiakkaiden olisi helppo jättää ostamatta palvelua, jos laatu ei heitä tyydytä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on sekä julkisilla että yksityisillä toimijoilla puutetta ammattitaitoisesta henkilöstöstä. SuPerin väitteiden mukaiset määräaikaisten sopimusten jatkamatta jättäminen tai toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa olevan henkilöstön työvuorolistojen tarkoitushakuinen hankaloittaminen kuulossa kaukaa haetulta ja aiheuttaisi paljon ylimääräistä työtä palveluntuottajille.

Hyvinvointialan liitton johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki kehottaa työntekijää ottamaan yhteyttä aluehallintovirastoon, mikäli todellisen epäkohdan ilmoitus ei etene. Tämä on työntekijän oikeusturvankin kannalta tärkeää. Aluehallintovirastoihin on mennyt tänä vuonna jonkin verran viime vuotista enemmän ko. ilmoituksia. Myös hoivan piirissä olevien vanhusten määrä kasvaa koko ajan.

Lue koko haastattelu 5.10.2018 täältä . Uutispätkä on myös katsottavissa määräajan.

Miten viranomainen on selvittänyt vanhusten kaltoinkohtelua?

Valvira selvitti pari vuotta sitten (Valvira selvityksiä 1:2016) kaltoinkohtelua vanhustenhuollon yksiköissä työntekijöiden havainnoimana. Kyselyyn vastasi noin 7 500 työntekijää. Kyselyn tulosten mukaan vanhustenhuolto toimii maassamme pääosin hyvin. Hyvin monet kyselyyn vastanneista olivat huomanneet jonkinlaista kaltoinkohtelua kun käytössä oli kaltoinkohtelun laaja määritelmä. Havaintojen piiriin tulivat selvityksessä lievätkin asiakassuhteessa esiin tulleet tekemiset tai tekemättä jättämiset esimerkiksi ruokailun tai hygienian hoidon yhteydessä tai ulkoilun määrässä. 97 % vastaajista ilmoitti tuntevansa oman alansa eettiset ohjeet hyvin tai erittäin hyvin. Asuin- ja hoitotilojen vastaajat katsoivat olevan asianmukaisia 83 %:ssa yksityisiä yksiköitä ja 69 %:ssa julkisia yksiköitä. Vakituisen henkilöstön määrä arvioitiin riittäväksi 68,3 %:ssa järjestöjen yksiköitä, 65,6 %:ssa yritysten yksiköitä ja 49,5 %:ssa julkisia yksiköitä. Kaltoinkohtelun ehkäisyn käsittely omavalvontasuunnitelmissa oli julkisen sektorin yksiköissä vähäisempää kuin yksityisissä yksiköissä.