Tavoitteita tulevalle vaalikaudelle osa 1 : Seniorit ovat yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä

24.01.2019

Vanhuspolitiikassa tulee tunnistaa, että 65+ kansalaiset eivät ole yhtenäinen väestöryhmä. Useimmat seniorit ovat täysijärkisiä, toimintakykyisiä, ostovoimaisia ja elämänhaluisia 65 vuoden jälkeen vielä vuosikymmeniä. Eläkkeelle siirtyvän ja ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevan vanhuksen ikäero voi olla 40 vuotta.

Eri väestöryhmien vastakkain asettelu ei tuo ratkaisua haasteisiin. Meidän tulee tukea lapsiperheitä ja huolehtia siitä, että syntyvyys saadaan nousuun. Samanaikaisesti meidän tulee varmistaa, että ikäihmiset pärjäävät arjessa ja eri sukupolvia kohdellaan oikeudenmukaisesti.

Yhteiskunnassa ihannoidaan herkästi nuoruutta. Negatiivinen suhtautuminen ikääntymiseen voi näkyä esimerkiksi ikään perustuvana syrjintänä esimerkiksi työuran loppupäässä. Kyselytutkimusten perusteella lähes puolet vanhuseläkkeelle siirtyneistä voisi harkita osa-aikaista ansiotyötä vanhuuseläkkeellä ollessaan (Huomisen kynnyksellä 2016). Yhteiskunnallamme ei ole varaa hukata koulutettujen ja kokeneiden ihmisten panosta minkään ikäryhmän kohdalla.

Ikääntyneet eivät ole kuluerä vaan voimavara. Tulevalla hallituskaudella tarvitaan asennemuutos ja puoluerajat ylittävää tahtoa saattaa vanhusten asiat nykyistä paremmalle tolalle.