Tavoitteita tulevalle hallituskaudelle 3: Työ ja yrittäjyys on parasta sosiaaliturvaa

09.02.2019

Pienet ja keskisuuret yritykset pitävät Suomen pyörät pyörimässä luomalla työpaikkoja. Valtaosa työpaikoista syntyy yli 10 hengen pk-yrityksiin. Työntantajayritysten määrä on ollut kuitenkin useamman vuoden laskusuunnassa. Seuraavalla vaalikaudella tämä suunta on saatava muuttumaan.

Tarvitaan erilaisia toimenpiteitä ja näitä ovat mm.

1) työllistämisen helpottaminen

2) Yrittäjämäisen toimintatavan edistäminen

3) Osaamisesta huolehtiminen

4) Yritysten sukupolvenvaihdosten turvaaminen

Työllistämisen helpottamisessa katseet kääntyvät yrittäjille kohdistuviin sivukuluihin. Niitä voidaan kohtuullistaa. Myös sairauspoissaolojen aiheuttamaan kustannustaakkaan tulee etsiä ratkaisuja paitsi sairauspoissaoloja vähentämällä ja ennaltaehkäisemällä myös kulttuurin muuttamisella siten, että tarkastellaan tarkemmin esimerkiksi sitä, että jos on omaan työhönsä hetkellisesti työkyvytön, löytyisikö joku muu työ, jota voisi tehdä.

Paikallisen sopimisen laajentamisen mahdollisuudet tulee selvittää sekä lainsäädännöllisesti että työpaikkojen käytännöissä.

Yrittäjämäisen toimintatavan edistämisessä keskiössä on viranomaistoiminnan kehittäminen lupaprosesseja keventämällä. Yksityisen ja julkisen kilpailuneutraliteetti on edelleen ongelma joillakin toimialoilla.

Pk-sektorin yrityksissä tehdään työtä usein kädet savessa ja yrittäjillä ei aina ensimmäisenä ole mielessä oman osaamisen päivittäminen ja lisääminen. Aikaa osaamisen kehittämiseen voisi löytyä esimerkiksi yritysten hallinnon keventämisen kautta. Yrittäjille tulee tarjota myös oppilaitoksissa tuotettavaa täydennys-ja lisäkoulutusta kysyntää vastaten.

Noin viidenne suomalaisista yrittäjistä harkitsee tai valmistelee yrityksestään luopumista yrityskaupan, sukupolvenvaihdoksen tai lopettamisen kautta. Tässä tilanteessa olevien yritysten yhteismäärä on noin 16 000 yritystä. Työpaikkojen säilymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että näissä tilanteissa yrityksille pystytään löytämään jatkaja. Yritysten jatkuvuuden varmistamiseksi tulee käyttää apuna myös verotuksen keinoja. Työnantajayrittäjiä tulee kuunnella yhteiskunnan päätöksenteossa. Eri-ikäisten yrittäjien keskinäisen verkottumisen edistäminen luo pohjaa kasvuyrittäjyydelle ja uusille kumppanuuksille.