KYLLÄ kierrätykselle ja jätteistä huolehtimiselle, EI turhalle kulutukselle

07.04.2019

Jos kaikki ihmiset maapallolla kuluttaisivat yhtä paljon luonnonvaroja kuin suomalaiset, tarvittaisiin 3,8 maapalloa. Meidän ylikulutuspäivämme meni jo viime viikolla. Maailmanlaajuinen ylikulutuspäivä on elokuussa. Ylikulutuspäivänä luonnonvarojen kulutus ylittää laskennallisesti maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisista polttoaineista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Yli luonnonvarojen eläminen on kestämätöntä ja lyhytnäköistä. Sen seurauksia ovat mm. metsäkato, kuivuus, maaperän eroosio ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Maailman mittapuissa onnellisilla suomalaisilla on asiat yleisesti ottaen hyvin ja valtaosa meistä pystyy vähentämään kulutustaan lastemme hyväksi. Esimerkiksi ruokahävikin on arvioitu vastaavan noin 200 000 henkilöauton vuotuisia päästöjä.

Riihimäki ja Lahti ovat mukana Suomen Ympäristökeskuksen Circwaste - Kohti kiertotaloutta -hankkeessa, jossa kymmenen kuntaa on sitoutunut edistämään erityisesti kiertotaloutta.

Kiertotalous tarkoittaa yhteiskuntaa, jossa tuotteita käytetään pidempään ja materiaalit kiertävät tehokkaasti. Resurssit pyritään säilyttämään taloudessa silloinkin, kun tuote on saavuttanut käyttöikänsä lopun. Kiertotalouden vähentää päästöjä ja kaikki arvokas käytetään uudelleen hyväksi. Tärkein päästöjen vähentämiskeino on luonnollisesti ehkäistä ja minimoida jätteiden syntymistä ja kuluttamalla järkevästi.

Circwaste -kuntien tavoitteena on kierrättää 55 % yhdyskuntajätteistä, hyödyntää vähintään 70 % rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentää jätemäärä vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Riihimäellä kiertotalousosaamista löytyy mm. Fortumin Kiertotalouskylästä, Gasumin biokaasulaitokselta, SYKLIstä ja Hamkista. Kiertotalous tehostaa yritysten toimintaa ja tarjoaa sitä kautta kasvupotentiaalia myös teollisuudelle.

Eräs maailmalla voimistuva trendi on digitalisaatioon pohjautuva jakamistalous. Hyviä esimerkkejä ovat AirBnB -palvelu tai second-hand -markkinat. Meillä jokaisella on turhaa tavaraa kodin nurkissa pölyttymässä.

Kulutuksen vähentämiseksi ei tarvita viranomaistoimenpiteitä tai uusia lakeja. Siihen tarvitaan lähinnä omien tottumusten muuttamista ja toimeen tarttumista. Kiertotalous on eräs vaalitavoitteistani; KYLLÄ kierrätykselle ja jätteistä huolehtimiselle, EI turhalle kulutukselle.Tehdään Hämeestä kiertotalouden edelläkävijä!