Kotitalousvähennys hyödyttämään vanhuksia ja lapsiperheitä

09.08.2019

Hallitus aikoo kiristää kotitalousvähennyksen ehtoja saadakseen lisää verotuottoja. Julkisen talouden näkökulmasta sen kannattaisi nostaa kotitalousvähennyksen kokonaismäärää ja - osuutta ainakin vanhusten ja lapsiperheiden tilaamissa palveluissa. Keskimääräinen kotitalousvähennys on tällä hetkellä noin tuhat euroa.

Vähennystä käyttävät seniorikansalaiset ovat usein jo jotakin sosiaali- ja terveyspalvelua käyttävinä palveluohjauksen piirissä. Kotitalousvähennyksestä tiedottamisen tulisikin olla osa palveluneuvontaa ja -ohjausta. Siten edistettäisiin vanhusten omaehtoista palveluiden hankintaa.

Kotitalousvähennyksen piiriin luettavan palveluvalikoiman on vastattava vanhusten ja lapsiperheiden arjessa tarvitsemia palveluita. Tämä edellyttää, että nykyistä valikoimaa laajennetaan tietyillä terveys- ja kuntoutuspalveluilla.

Verovähennyksen kokonaismäärää tulisi korottaa vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevien ja lapsiperheiden kohdalla 4 000 euroon ja työkorvausprosentti nostaa nostettaisiin 60 prosenttiin. Se olisi kannattavampi vaihtoehto, kuin laittaa vähennystä kiristämällä säästyvä pieni summa johonkin julkisia menoja lisäävään kohteeseen.

Kotitalousvähennysjärjestelmää kehittämällä siitä saataisiin tehokas yhteiskunnallinen keino tukea vanhuksia ja lapsiperheitä omaehtoisessa selviytymisessä. Näin poistetaan myös paineita julkista palvelujärjestelmää kohtaan ja annetaan tilaa sellaisille, joilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää kotitalousvähennystä.

Yli 75-vuotiaiden määrä tulee olemaan vuonna 2030 jo yli 800 000. Tästä ikäryhmästä vuonna 2016 kotitalousvähennystä käytti vain vajaat 30 000 henkilöä joten potentiaalisia tulevaisuuden käyttäjiä on runsaasti.