Hoito- ja hoivajonot tulevat kalliiksi - soten uudistaminen on aloitettava nyt

20.03.2019

Vaalit eivät paranna sote-palveluita. Sen tekevät ihmiset ja alan ammattilaiset. Hallinnon rakenteet eivät saa synnyttää byrokratiaa eikä asiakkaita tule pompotella. Nyt on syytä lähteä liikkeelle nykytilasta ja parantaa sitä. Rakenteiden uudistamisessa ei onnistuttu ja on epätodennäköistä, että siinä onnistuttaisiin sen paremmin uuden vuosien mittaisen työn jälkeenkään. Tosiasia on, että Suomi on erilaisten alueiden maa. Olosuhteet vaikkapa Lapissa ovat erilaiset kuin metropolialueella.

Hoitoon pääsyn nopeuttaminen tarkoittaa hoitotakuuajan tiukentamista. Jos julkinen ei pysty tuottamaan hoitoa määräajassa, tulee asiakkaalle antaa mahdollisuus hakeutua muualle palvelusetelin turvin. Palvelusetelien arvot tulee määrätä kunnan tuotantokustannuksen perusteella kuten palvelusetelilaki jo nyt edellyttää. Myös hoivaan tarvitaan sitovat määräajat.

Kunnat ovat nyt ja tulevaisuudessa järjestämisvastuussa. Vastuunsa täyttämiseksi ne voivat tehdä vapaaehtoista yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Näin monet kunnat ovat jo tehneetkin. Kunnat kannattavat kuntapohjaista mallia ja työ on jo meneillään.

Vastuullinen markkinatalous on jo nyt osa sotea. Meillä on paljon laadukasta yksityistä tuotantoa täydentämässä julkisen sektorin palvelua ja sitä ilman eivät asiakkaat pärjää. Yksityinen sote on luvan tai ilmoituksen varaista ja sitä valvotaan jo nyt aktiivisesti. Jatkossa valvontaa tulee tehostaa. Tavoitteena on palvelun laadun valvonta, ei tuottajatahon valvonta. Julkisen ja yksityisen sektorin ammattilaiset koulutetaan samoissa oppilaitoksissa ja heillä on sama ammattietiikka, joka ei riipu työnantajan nimestä.

Me emme tarvitse uutta verotuksen tasoa tai pakottamalla perustettavia kuntayhtymiä. Suomi on jo nyt kuntayhtymien luvattu maa. Palvelutarpeet kasvavat väistämättä ja siksi myös kustannukset kasvavat. Kustannusten nousua on hillittävä kaikin mahdollisin keinoin, jotta palveluita voidaan tarjota mahdollisimman monelle. Siksi palvelut on mitoitettava oikein ja asiakkaalle on tarjottava palvelutarvetta vastaavaa palvelua.

Suomi on maailman onnellisin maa tuoreen YK:n raportin mukaan. Meillä on monet asiat hyvin. Korjattavien ja parannettavien asioiden osalta on parasta tarttua toimeen. Vanhuspalvelulain ja vanhuspalveluiden laatusuosituksen uudistaminen tulevat olemaan aloittavan eduskunnan listalla kärkipäässä.