Aino Närkki Lännen median lehdissä : Hoivayrityksillä ei ole varaa tinkiä hoitajien jaksamisesta ja asiakasturvallisuudesta

14.11.2018

Hyvinvointialan yrittäjät ovat joutuneet viime viikkoina tikun nokkaan ja varsin räikeiden väitteiden kohteeksi. Olemme kommentoineet näitä väitteitä tänään alla olevan tiedotteen pohjalta kaikissa Lännen median lehdissä.

Lehdistötiedote 13.11.2018:

Hyvinvointiala HALI ry:llä ei ole tiedossa, että jäsenyritysten toteutuneilla työvuorolistoilla olisi käytetty haamuja. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super kampanjoi näyttävästi haamuhoitajien hävittämiseksi työvuorolistoilta.

Superin väite kuolleiden ihmisten kirjaamisesta työvuorolistoille on epäasiallinen.

Työaikalaki ja työehtosopimus edellyttävät työvuoroluettelon laatimista oikein. Jäsenemme noudattavat molempia ja toimivat asian mukaisesti. Mikäli näin ei tapahtuisi, asia pitää selvittää. Olemme useaan kertaan pyytäneet Superilta lisätietoja ja näyttöjä heidän kovista väitteistään jäseniämme kohtaan, mutta emme ole niitä saaneet.

Hoitajista on puutetta julkisella ja yksityisellä sektorilla, ja tämä totta vie näkyy sijaisten saamisen vaikeutena.

Työvuorolistan suunnittelu on varsinkin sosiaalihuollon yksiköissä haasteellista erityisesti lomien, ympärivuorokautisen työn ja sairauslomien vuoksi. Tästä syystä julkisissa ja yksityisissä vanhuspalveluiden yksiköissä on pakko käyttää ajoittain myös vuokratyövoimaa ja opiskelijoita. Työvuorolistan suunnitteluvaiheessa vuokratyöntekijän nimi ei aina ole tiedossa. Ihmisten aikataulut elävät ja jo listalla oleva nimi voi vaihtua pikaisellakin aikataululla toiseksi, kuitenkin ihan oikeaksi ihmiseksi.

Superin kampanjointi tähdännee lähinnä hoitajien määrän lisäämiseen. Hoitajien määrän nostaminen nykyisestä vanhuspalveluiden laatusuosituksen mukaisesta tasosta johtaisi asiakaspaikkojen määrän vähenemiseen.

Kuntien rahat ovat tiukilla, eikä lisäsatsauksia ole luvassa. Hoivaa tuotettaisiin nykyistä vähäisemmälle määrälle entistä kalliimmalla. Hoitajilla olisi ehkä vähemmän työtä per päivä, mutta samalla suuri määrä asiakkaita jäisi kokonaan palveluiden ulkopuolelle. Tätäkö Super tavoittelee?

Aino Närkki
Johtava elinkeinoasiantuntija

Aamulehdessä 14.11.2018 julkaistu juttu löytyy kokonaisuudessaan täältä: https://www.aamulehti.fi/a/201303299

Lue myös THL:n selvityksen mukaisesta hoitajamitoituksen toteutumisesta: Aino Närkki Kansan Uutisissa 17.10.2018: THL:n tuore selvitys vanhuspalveluista: Yksityisillä henkilöstömitoitus toteutuu laatusuosituksen mukaisesti