Aino Närkki bloggaa: Yksityinen varhaiskasvatus Pohjoismaiden kärkeä - tavoitteena lapsen ja yhteiskunnan paras

13.12.2018

Yksityistä ja julkista varhaiskasvatusta ei tulee asettaa vastakkain, vaan molempia tarvitaan. Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottaminen palvelusetelillä on lisääntynyt nopeasti. Hyvä niin, sillä näin voidaan vastata joustavasti perheiden palvelutarpeisiin. Perheiden arki sujuu paremmin, kun päivähoidon vuoksi ei tarvitse tehdä ylimääräisiä mutkia työmatkoihin tai pidentää lapsien hoitopäivän pituutta tarpeettomasti. Palvelusetelillä tuotettu palvelu on myös kunnan kannalta edullinen ratkaisu.

OAJ:n mukaan kunnat arvioivat, että yksityisen varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee. Tämä on varmaankin totta ja tilanne on sama kuntien tuottamassa palvelussa.

On hyvä muistaa, että kaikki varhaiskasvatusalan ammattilaiset koulutetaan samojen opetussuunnitelmien mukaisesti, samoissa oppilaitoksissa. Ammattitaito ei laske työnantajan, yksityisen tai kunnan, mukaan.

Laadun arvioinnin tulee olla puolueetonta. Kunnat istuvat kahdella pallilla tuottaessaan ja järjestäessään palveluita yhtäaikaisesti.

Yksityinen tuottaa varhaiskasvatuspalveluita kunnan esittämien reunaehtojen mukaisesti. Jos kunta on päättänyt tilata yksityiseltä esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelut, voi yksityinen ne tuottaa. Palveluntuottajat eivät tätä valintaa tee.

Suomalainen yksityinen varhaiskasvatus edustaa Pohjoismaiden kärkeä. Kunnat ja asiakasperheet ovat olleet tyytyväisiä yksityiseen varhaiskasvatuspalveluun kuten esimerkiksi keväällä ilmestynyt EPSI rating -selvitys osoittaa. Perheet valitsevat palvelusetelivaihtoehdon mielellään, jos se vain on tarjolla. Kyseessä on nimenomaan perheen vapaaehtoinen valinta ja perheellä on aina mahdollisuus halutessaan valita kunnan tuottama palvelu.

Yksityisillä toimijoilla on kaikki valmiudet tuottaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta osana koulutusjärjestelmää vaihtoehtona kunnan omalle toiminnalle. Yksityisen ja julkisen varhaiskasvatuksen arvopohja on sama - lapsen etu toteutuu ammattilaisten työn tuloksena ja asiakasperheiden maksut määräytyvät samojen periaatteiden mukaan molemmissa. Tuottamistapa ei tee palvelusta hyvää tai huonoa.

Päivähoitoa tuottavat yritykset ja järjestöt ovat palvelutuotannon kehittämisen lisäksi rakentaneet ajanmukaisia ja työntekijöiden työtä tukevia toimitiloja kymmeniin kuntiin. Maassamme on käytössä esimerkiksi jo useita ajanmukaisia hirsipäiväkoteja.

Yhteiskunnan ja päättäjien pitäisi olla hereillä varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Kaavoihin kangistuneen vanhakantaisen reviiriajattelun aika on ohitse. OAJ:n muutosvastarinta ja yksityisen varhaiskasvatuksen väheksyminen eivät tue varhaiskasvatuksen laadun ja sisällön kehittämistä eikä vastuullista verovarojen käyttöä.

Aino Närkki
Eduskuntavaaliehdokas (Hämeen kokoomus)