Aino Närkki AP 25.2.19: Päiväkoteihin selkeät mitoitukset ja laatu esiin

25.02.2019

Kanta-Hämeen OAJ:n alueyhdistyksen Timo Hillman kysyy AP 21.2.19 "Mitä on laatu varhaiskasvatuksessa?". Vastausta kannattaa hakea sekä yksityisen että julkisen vakan parhaista käytännöistä.

Pääkaupunkiseudun kunnat toteuttivat kesällä 2018 laatukyselyn. Yksityisten toimijoiden asiakastyytyväisyys oli Helsingissä, Espoossa ja Kirkkonummella parempi kuin julkisella ja Vantaallakin oltiin käytännössä tasalukemissa. Hyvinvointiala HALI toteutti keväällä 2018 valtakunnallisen laatuselvityksen riippumattomalla tutkimuslaitoksella EPSI Rating Oy:llä. Myös tämän selvityksen mukaan yksityinen sektori on laatujohtaja.

Tulokset ovat ymmärrettäviä. Yksityiselle toimijalle laatu on elinehto. Jos laatu ei vastaan perheen tai kunnan näkemyksiä hyvästä varhaiskasvatuksesta vaihtaa perhe tuottajaa.

Timo Hillman puuttuu tärkeään asiaan kirjoittaessaan mitoitusmääräysten tulkinnasta. Se on ollut syksyllä 2018 voimaan astuneiden uusien määräysten osalta kentällä kirjavaa. Osa perusteista tulee laista ja osa on kuntien päättämää. Asia ei ole kuitenkaan yksinkertainen. Lapset ovat päiväkodissa eri mittaisia aikoja ja lisäksi tulee ottaa huomioon työehtosopimuksen määräykset työvuorojen ilmoittamisesta, lomat, vanhempien alati muuttuvat aikataulut jne. Laadukkaassa päivähoidossa lapset voivat aamulla päättää mihin ryhmään menevät ja näin ryhmien kuormitusta ei voi aina ennakoida.

Tuntiperusteinen laskutus tapahtuu ns. välyksien avulla ja pahimmillaan välyksiä voi olla jopa 7 erilaista.

Yksityinen sektori toivoo kokonaisuuteen selkeyttä ja yhteismitallisuutta. Pelisääntöjen kunnalla ja yksityisellä tulee olla samat. Nyt käytännöt vaihtelevat sekä eri toimijoiden että eri kuntien välillä.

Palvelusetelitoiminnassa tulee ottaa huomioon lisäksi, että toiminnan perusedellytykset ovat tasapuoliset; kuntien tulee hinnoitella palvelusetelit omaa tuotantokustannustaan vastaavalle tasolle ja yli tai alle kolmevuotiaiden kertoimien tulee vastata muutoinkin käytössä olevia perusteita.

Suomi on eräs maailman onnellisimmista maista. Kansainvälisesti vertailtuna varhaiskasvatuksemme ja oppimistuloksemme ovat sieltä parhaasta päästä. Onneksi meillä on myös yksityisiä päiväkoteja, joissa lapsille voidaan tarjota monipuolisia elämän eväitä. Monituottajuus on myös omiaan edistämään varhaiskasvatuksen laatua, kun asiakkailla on mistä valita.